วันนี้ aorest ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด หรีด ดอกไม้หน้าศพ   ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดธาตุทองคำ พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี จำพวกสามัญ ตั้งอยู่บนถนนหนทางสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ และได้รับพระราชทานวิสุงติดอยู่มสีมา ช่วงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓(เขตวิสุงติดอยู่มสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ ช่วงวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตาราง (เลขที่ ๑๔๙ โฉนดที่ ๔๐๓๗) วัดธาตุทองคำฯ โดยความเป็นจริงแล้วมีประวัติที่ไปที่มานาน ย้อนกลับไปถึงช่วงจังหวัดสุโขทัยเป็นราชธานี ก่อนจะมาตั้งอยู่บนนถนนหนทางสุขุมวิทในปัจจุบัน

 

พวงหรีด
หรีด

ประวัติ

วัดธาตุทองคำ พระอารามหลวง ในสมัยก่อน อารามแห่งนี้เดิมมี ๒ วัด เป็นวัดหน้าพระบรมสารีริกธาตุ และวัดทองคำข้างล่าง วัดหน้าพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลลำคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดเมืองหลวง เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถาปนาโดย พระเจ้าสายน้ำผึ้งหรือพระเจ้าดวงกฤษณราช กษัตริย์แห่งอโยธยา (ปรากฏในเรื่องเก่าแก่เมืองเหนือ-อยุธยามรดกโลก) ส่วนวัดทองคำข้างล่างนี้เล่ากันมาว่า สถานที่ที่ตรงนั้นเป็นสวนผลไม้ของ ปู่ ย่า ตา ยาย ของนายทองคำ โดยได้รับมรดกจากเชื้อสาย นัยว่า กึ่งกลางสวนนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่โตมาก นายทองคำก็เลยเป็นทุกข์ด้วยเหตุว่ามีความคิดเห็นว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ในวัด ไม่สมควรจะให้อยู่ในบ้าน จะล้มทิ้งเสียก็กลัวว่า จะทำให้เป็นอันตรายแก่ตนและครอบครัว ก็เลยบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัดเล็กๆขึ้น พอเป็นที่อยู่ของพระพอควร วัดนั้นยังไม่เป็นผลสำเร็จบริบูรณ์ดี แม้กระนั้นก็ยังมีเจ้าวัดชาวรามัญรูปหนึ่งชื่อว่า “กะทอ” กะทอเป็นภาษารามัญ กะ มีความหมายว่า ปลาตะเพียน ทอ มีความหมายว่า ทองคำ กะทอ ก็เลยมีความหมายว่า ปลาตะเพียนทองคำ ส่วนชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า เจ้าวัดทองคำ เจ้าวัดกับนายทองคำเจ้าของวัดต่างร่วมกันบำรุงวัดจัดสร้างอุโบสถเสนาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published.